DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG MÀ CÔNG TY CHÚNG TÔI TRONG KHẢ NĂNG THỰC HIỆN

1- Tư vấn thiết kế, thi công hệ thống Tủ bảng: Tủ điều khiển, Tủ động lực, Tủ điều khiển Tụ bù...

2- Tư vấn thiết kế, thi công Chế tạo máy theo yêu cầu khách hàng :  Máy chiết rót, Băng tải, Đóng gói, Cắt đá...

3- Nhận bảo trì định kỳ với các Nhà Máy, với mức hỗ trợ về Thiết bị, Kỹ Thuật, và Dịch Vụ

 

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN: 0901 533 573